Retourneren

Omruilen
Niet tevreden over een product(en)? Dat is vervelend. Daar gaan we een passende oplossing voor zoeken.
Producten die zijn aangekocht via de webwinkel ikverzorgmijnhuid.nl kunnen geruild, retour worden gestuurd  binnen een termijn van 14 dagen, mits het product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking terug genomen kan worden. Verzendkosten zijn voor rekening van de consument.
Retour als product defect is: verzendkosten in overleg.
Allergische reactie: binnen 6 weken na het ontvangen van de bestelling kunnen de producten die zijn aangekocht via de webwinkel ikverzorgmijnhuid.nl retour gestuurd worden, tezamen met aankoopbewijs. Verzendkosten zijn voor rekening van de consument. Het bedrag van het betreffende product word terug gestort op de rekening waar product mee is betaald.
Wij behouden ons het recht tot weigering van geretourneerde product, als wij het vermoeden hebben dat het product beschadigd, reeds gebruikt of als de redenen ongegrond zijn.

Klachten
Wij doen er alles aan om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.
Wij proberen de aangeboden producten zo nauwkeurig te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van de afbeeldingen. Als er typefouten voordoen, dan berust dit op een menselijk, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Kleuren op de afbeeldingen kunnen licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, als ook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij niet aanvaarden.
Indien u twijfelt aan een bepaald producten of verdere informatie wenst, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsels of schade voortkomen uit het gebruik van onze producten.

Garantie
Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.
Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.
De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de consument aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorgemelde garantiestelsel.